το email επικοινωνίας άλλαξε…

Λόγω μπλοκαρίσματος του παλιού email, το email επικοινωνίας άλλαξε…

Όσοι έστειλαν email την τελευταία εβδομάδα παρακαλούνται να ξαναστείλουν τα μηνύματά τους στο νέο email μας:

anti-mail@mail.com
black envelope logo